Over K & K Bewindvoering

K & K Bewindvoeringen stelt zich ten doel hulp te bieden aan mensen die door ziekte, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden (tijdelijk) niet zelf kunnen zorgdragen voor de persoonlijke financiën en voor personen die door de ondoorzichtigheid van de regelgeving met betrekking tot de sociale zekerheid en het gemeentelijke minimabeleid of vanwege de complexiteit van de in te voeren formulieren niet in staat zijn om een beroep te doen op hun mogelijke toekomende financiële rechten.

Maak kennis met ons team

Ontstaan K&K

Het zeskoppige kantoor is voortgekomen uit het werk van Joop Kroezen. Vanuit zijn functie in de geestelijke gezondheidszorg ging hij zich ontfermen over mensen die geen controle hadden over hun persoonlijke financiën. Een dienst die indertijd weliswaar bestond, maar nog niet veel werd toegepast. Vanaf 1986 was hij beschermingsbewindvoerder, mentor en curator. Hij is medeoprichter van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Dochter Ivon Kroezen begon in 1999 als bewindvoerder bij Bewindvoerderskantoor Kroezen en trad zij toe tot de maatschap. In januari 2012 begonnen Joop en Ivon Kroezen samen K&K Bewindvoeringen. “Wij zijn er voor mensen die door hun beperking problemen ervaren in het behartigen van hun financiële en persoonlijke belangen. Wij voeren de wettelijke beschermingsmaatregelen uit waarbij het belang van de cliënt centraal staat. Beschermingsbewind, mentorschap en curatele zijn de mogelijkheden.”

Het pad van Bart van den Heuvel kruiste al vijfentwintig jaar geleden met dat van Joop Kroezen. Eind 2012 wilde laatstgenoemde terugtreden en besprak dit met Bart van den Heuvel. In een split second zei Bart in zijn hoofd al ‘ja’.  Hij kwam tot de conclusie dat hij zich na een fijne tijd bij de bank meer wilde gaan richten op de groep mensen voor wie aandacht en hulp niet vanzelfsprekend is. “Ik besef dat ik de feitelijke problemen waar onze cliënten mee kampen maar zelden kan wegnemen. Maar wat wij wel kunnen is ze een stabieler leven geven. Want als je in ieder geval je financiën op orde hebt, dan geeft dat rust. Wij proberen mensen financiële structuur te geven."

In 2007 is Anke Weijers begonnen als bewindvoerder en maakte kennis met Joop en Ivon Kroezen. Ivon en Bart hebben haar vervolgens benaderd om bij K&K Bewindvoeringen te komen werken en zo geschiedde in november 2015. Sinds 1 januari 2018 versterkt zij ook de maatschap. “De kracht van het werken als bewindvoerder zit hem in het feit dat je altijd maatwerk moet leveren. Iedereen is anders en de hobbels op de weg zijn ook nooit hetzelfde. Dat maakt het werk zo leuk en interessant. Het mooiste is om mensen uit een dal te halen en ze te helpen met hun leven weer op de rit te krijgen tot het moment dat ze het weer zelf kunnen”.

Ons team

Teamlid

Ivon Creemers-Kroezen

Teamlid

Bart van den Heuvel

Teamlid

Anke Weijers

Teamlid

Kantoor

Teamlid

Afwezigheid

Bij afwezigheid van één van de bewindvoerders wordt deze waargenomen door een collega.