Levenstestament

Wie regelt uw zaken als u hiertoe zelf niet in de gelegenheid bent of wanneer u niet meer in staat bent om uw eigen wil te bepalen? Er kunnen vervelende situaties ontstaan wanneer u, bijvoorbeeld door een ongeluk, een hersenbloeding of dementie zelf geen beslissingen meer kan nemen.
Een levenstestament is een akte opgesteld door een notaris waarin u vastlegt wie er tijdens uw leven uw belangen kan behartigen in het geval dat u zelf (tijdelijk) niet in staat bent om uw eigen zaken te regelen.

U kunt K&K Bewindvoeringen vragen als gevolmachtigde in uw levenstestament. Wij zullen uw zaken dan op een adequate en deskundige wijze afhandelen.

Neem contact op