Curatele

Het is niet eenvoudig om de taken van de curator precies te beschrijven. Aan de ene kant dient hij de cliënt en diens belangen te beschermen, maar aan de andere kant moet hij zoveel mogelijk bevorderen dat de cliënt zelf doet wat hij kan. Dat bijvoorbeeld uit de taak van de curator in verzorgingskwesties, of de cliënt in een concrete situatie voldoende in staat is om zijn eigen belangen redelijk te waarderen, wordt dan vastgesteld door de hulpverlener in overleg met de curator.

Neem contact op