Beschermingsbewind

Als mensen niet goed meer in staat zijn hun eigen zaken te regelen en hun financiën te beheren is de hulp van familie of vrienden welkom. Door omstandigheden kan dit echter niet altijd of is dit niet wenselijk. Hulp van een professionele bewindvoerder kan dan worden ingeroepen. De wettelijke maatregel "onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen", ook wel beschermingsbewind genoemd, kan een oplossing bieden.

De kantonrechter stelt de beschermingsmaatregel in en benoemt een bewindvoerder. Niet de persoon wordt onder bewind gesteld, maar diens goederen. Als persoon blijft men volledig handelingsbekwaam en kan men dus geheel zelfstandig overeenkomsten afsluiten. Het begrip "goederen" moet wel ruim worden opgevat: alle bezittingen, schulden, inkomsten en vermogen.

Het is de taak van de bewindvoerder die te beheren. In de praktijk wil dat zeggen dat de bewindvoerder het inkomen en vermogen beheert, en daarbij alle voorkomende administratie verzorgt: het ontvangen van de inkomsten, het doen van de uitgaven, het invullen van formulieren, het aanvragen van zorgtoeslag en huurtoeslag, van bijzondere bijstand. Kortom: de bewindvoerder neemt u alle administratieve rompslomp uit handen.

Neem contact op